Software Accounting (SAM)

Sta stevig in de schoenen en voorkom desinvesteringen.

Microsoft en BSA

Organisaties als Microsoft en BSA kunnen u als MKB-ondernemer benaderen. Zij kunnen u dan vragen om mee te werken aan een onderzoek naar het gebruik van software licenties. U had wellicht al rekening gehouden met dergelijke vragen maar hoe kunt u het best reageren? Vikio kan u hierin bijstaan en de contacten met deze partijen onderhouden.

Uw antwoord

Niet meewerken aan een onderzoek kan negatieve gevolgen hebben. Zeker als blijkt dat uw licentiebestand niet op orde is. Vikio helpt u om de gebruikte licenties consistent en transparant in beeld te krijgen. Van eventuele over- en onderlicenseringen wordt een plan gemaakt. Hiermee kunt u uw licentiebestand aanzuiveren zonder reeds gedane investeringen uit het oog te verliezen.

Sofware Asset Management

Wijzigingen m.b.t. medewerkers, werkplekken en afdelingen. Het kunnen allemaal oorzaken zijn waardoor u geen overzicht meer heeft in de door u aangeschafte licenties versus de werkelijke benutting daarvan. Vikio bied u de mogelijkheid om dit periodiek in kaart te brengen. Hiermee krijgt u goede controle op één van de grootste kostenposten van de IT.

Rapport

Vikio sorteert alle gegevens op vendor, product en dat gerelateerd aan werkplek of gebruiker. Deze gegevens worden u verstrekt in een eenvoudig te lezen rapport en kunnen u helpen goed onderbouwde keuzes te maken.